Du er for øyeblikket her:

Dragvoll, Ekeland, Linneberg: Justismordets retorikk

Klikk på bildet over for å se det i full størrelse

Flere bilder

Dragvoll, Ekeland, Linneberg: Justismordets retorikk

Email to a Friend

Bli den første til å anmelde dette produktet

Tilgjengelighet: På lager

kr 299,00
eller

Oversikt

«Alle» er opptatt av rett og urett, skyld og uskyld, forbrytelse og straff, og: hva er rettferdighet? De fleste blir opprørt over urett, i stort og i smått. Og ikke minst: vi opprøres over justismord. Men hva er et justismord? Og hva er årsakene til justismord?


Justismordets retorikk handler om det, om fortellingenes betydning i retten, og om retten som teater. Når vi har med justismord å gjøre, er de fortellingene som fortelles i retten falske, eller fiktive: oppdiktede, dikting! Hvordan slik dikting oppstår i retten er denne bokas hovedemne.


Jusstismordets retorikk tar for seg justismord generelt, men også både gamle og nye, kjente og ukjente, erkjente og ikke erkjente, mulige eller sannsynlige justismord fra ridder blåskjegg til i dag. Stemoren, Tengs, Treholt, Torgersen, Liland og Moen er rettssaker som vies spesiell oppmerksomhet.

Detaljer

Johan Dragvoll (f. 1970), PhD, forsker ved Universitetet i Bergen, Humanistic Legal Studies. Doktoravhandling om Fredrik Fasting Torgersens sak og diktning: Para-grafer om tilfellet Torgersen (UiB 2009). Medforfatter av studenthåndbok i juss. Dragvoll har også skrevet prisvinnende dikt og hørespill.

Bjørn C. Ekeland (f. 1972), PhD. Forsker ved Universitetet i Bergen, Humanistic Legal Studies. Doktoravhandling om humanistisk rettstenkning: Rettferdige ord. Humanistisk rettstenkning mellom rett og retorikk, lov og litteratur. Har oversatt Antonio Negri og Michael Hardts Empire (Imperiet, Spartacus 2005) og Jacques Derridas Force de loi (Lovens makt, Spartacus 2002) til norsk.

Arild Linneberg (f. 1952), dr. philos, pro--fessor i litteraturvitenskap ved Uni-ver----sitetet i Bergen. Leder for Centre for huma-nistic legal studies  ved UiB. Ledet forskningsprosjektet «Justismordets drama-turgi. Om konstruksjonen av falske og fiktive fortellinger i retten», finansiert av Norges forskningsråd 2009–2013. Har blant annet utgitt: Norsk littera-turkritikks histo-rie 1848–1870 (1992), Bastardforsøk (1994), Far og barn i moderlandet (1995), Røff guide til Theodor W. Adornos estetiske teori (1999), Tretten triste essays om krig og litteratur (2001), Tolv og en halv tale om litte-ratur og lov og rett, 2007. Oversettelser av blant annet Theodor W. Adorno: Notar til litte-raturen (1991), Theodor W. Adorno: Este-tisk teori (1998),  og Theodor W. Adorno: Minima Moralia (2003).Forfatter/tittel Dragvoll, Ekeland, Linneberg: Justismordets retorikk
Forlag Vidarforlaget AS
Utgitt dato 29. mai 2013
Språk Bokmål
Omslagsdesign Aina Griffin
Innbinding Innbundet
Sidetall 219
Leveringstid Inntil 5 virkedager
ISBN 9788279901143
Varekode 9788279901143

Produkttager

Bruk mellomrom til å skills tags. Bruk enkle anførselstegn for fraser.

Nyhetsbrev

BETALINGSLØSNINGER

  

 

DIREKTE TELEFONBESTILLING

(+47) 22 19 14 25