Du er for øyeblikket her:

Bauman, Zygmunt: Globaliseringen og dens menneskelige konsekvenser

Klikk på bildet over for å se det i full størrelse

Flere bilder

Bauman, Zygmunt: Globaliseringen og dens menneskelige konsekvenser

Email to a Friend

Bli den første til å anmelde dette produktet

Tilgjengelighet: På lager

kr 298,00
eller

Oversikt

Globaliseringsprosessens kapitalekspansjon, som krysser alle sivile og nasjonale grenser og bryter ned all suverenitet på sin ferd, har skapt nye utfordringer for såvel det enkelte individ som for nasjonalstaten og for verdenssamfunnet. Zygmunt Bauman peker i sin banebrytende analyse fra 1998 på de menneskelige konsekvenser av globaliseringen, et tema som ikke er blitt mindre aktuelt på 2000-tallet. Bauman, som regnes som en av vår tids aller fremste samfunnsdiagnostikere, påviser her at det store skillet i dag går mellom dem som tilhører de nye kapitalsterke maktelitene – de som i likhet med pengemakten de representerer er mobile og ikke bundet av det enkelte lands grenser – og de som på den annen side blir sittende igjen, de stedbundne. En av Baumans teser er at den første gruppens frihet forutsetter den andre gruppens ufrihet, og slik er selve grunnlaget for det meningsbærende i samfunnet truet, hevder han. Samtidig har Bauman et positivt budskap: Med sitt skjerpede blikk for det medmenneskelige henleder han oppmerksomheten på verdien og betydningen av å være forankret i et dypere og mer gjensidig meningsfellesskap, et fellesskap hvor frihet fra også betyr ansvar for andre. Slik antyder han også hva en politisk fornyelse bør bygge på dersom vi ønsker å skape et samfunn med et mer menneskelig ansikt.

Globaliseringen og dens menneskelige konsekvenser ble utgitt på engelsk første gang i 1998 og ble allerede samme år oversatt til norsk. Boken, som her foreligger i ny utgave, inneholder et eget forord som ble skrevet i anledning den norske førsteutgaven. Etterordet er ført i pennen av Asbjørn Aarnes. .

Detaljer

Om forfatteren: Zygmunt Bauman er professor em. i sosiologi med et rikt forfatterskap om den moderne tids verdikrise. Bauman er sterk i sitt utrykk og kan med rette betegnes som en av vår tids viktigste samfunnskritikere. Fra før foreligger hans hovedverk Moderniteten og Holocaust (1997) og Flytende modernitet (2001) i Vidarforlagets kulturbibliotek, samt Baumans/Testers Samtaler med Bauman (2002). Zygmunt Bauman har bl.a. også utgitt Modernity and Ambivalence (1993) og Liquid Love (2003)
Forfatter/tittel Bauman, Zygmunt: Globaliseringen og dens menneskelige konsekvenser
Oversatt av Mette Nygård
ISBN 9788279900450
Forlag Vidarforlaget AS

Produkttager

Bruk mellomrom til å skills tags. Bruk enkle anførselstegn for fraser.

Nyhetsbrev

BETALINGSLØSNINGER

  

 

DIREKTE TELEFONBESTILLING

(+47) 22 19 14 25